Jasmina Starc – University of Novo Mesto Faculty of Business and Management Sciences, Na Loko 2, 8000 Novo mesto, Slovenia

 

DOI: https://doi.org/10.31410/LIMEN.S.P.2020.93

 

6th International Scientific-Business Conference – LIMEN 2020 – Leadership, Innovation, Management and Economics: Integrated Politics of Research – SELECTED PAPERS, Online/virtual, November 26, 2020, published by the Association of Economists and Managers of the Balkans, Belgrade; Printed by: SKRIPTA International, Belgrade, ISBN 978-86-80194-40-0, ISSN 2683-6149, DOI: https://doi.org/10.31410/LIMEN.S.P.2020

 

Abstract

The paper’s contribution is to present the opinion of students of the University of Novo mesto about the implementation of online studies. The quantitative research method and a structured questionnaire were used for collecting research data. The research sample comprised 387 students. The results showed that only 36% of students were trained to use various forms of online study before conducting online studies. Among the advantages of online learning, they recognized the fact that they did not waste time driving to faculty/university (4.2), which resulted in lower costs (4.1), making it easier to coordinate study and family obligations (4.0), had the possibility of time flexibility (4.0) and “learned” self-discipline (4.0). Among the shortcomings was the lack of personal contact with teachers (3.8), the lack of personal contact with study colleagues (3.7), being left with one’s ingenuity (3.3) and one’s own self-initiative and self-discipline (3.1).

 

Keywords

Full and part-time students, University of Novo mesto, Online learning.

 

References

Bitenc, I., Werber, B., & Urh, M. (2020). Kombinirano učenje – izkušnje in rešitve. Uporabna informatika, 28 (1), str. 3-13.
Brečko, B. N., & Vehovar, V. (2008). Informacijsko-komunikacijska tehnologija pri poučevanju in učenju v slovenskih šolah. Ljubljana: Pedagoški inštitut.
Bregar, L., Zagmajster, M., & Radovan, M. (2020). E-izobraževanje za digitalno družbo. Ljubljana: Andragoški center Slovenije.
Dajmond, T., & Blau, G. (2008). Student performance in on-line and traditional sections of an undergraduate management course. Journal of Behavioral and Applied Management, 9 (3), str. 275-295. Pridobljeno 8. 11. 2020 s https://www.researchgate.net/publication/242676476_Student_Performance_in_Online_and_Traditional_Sections_of_an_Undergraduate_Management_Course
Istenič Starčič, A., & Lebeničnik, M. (2020). Investigation of university students’ perception of their educators as role models and designers of digitalized curricula. Human technology, 16 (1), str. 55-91.

Jevnikar, U. (2015). E-izobraževanje. In Boštjančič, E. (ur.), Potočnik, A. (ur.), & Šavrič, K. (ur.) Organizacijska psihologija danes in jutri. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, str. 243-259.
Kiswarday, V. (2018). Uporaba IKT v procesu visokošolskega učenja za bolj doživeto razumevanje pomena prilagojenega učnega okolja in izboljšanje dostopnosti učinkovitega učenja otrokom s posebnimi potrebami. In Čotar Konrad S. (ur.), & Štemberger, T. (ur.) Strokovne podlage za didaktično uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije in priporočila za opremljenost šol. Koper: Založba Univerze na Primorskem, str. 71-76.
Krašna, M. (2015). Izobraževanje v digitalnem svetu. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta.
Puhek, M., & Amič, I. (2016). Pomen celostne podpore študentom pri v celoti spletno podprtem študiju na daljavo. In Aškerc. K. (ur.) et al. Izboljševanje procesov učenja in poučevanja v visokošolskem izobraževanju: zbornik konference = Improving teaching and learning processes in higher education: conference proceedings. Ljubljana: Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, str. 134-139.
Rebolj, V. (2008). E-izobraževanje skozi očala pedagogike in didaktike. Radovljica: Didakta.
Tratnik, A. (2016). E-izobraževanje z vidika študenta. In Aškerc. K. (ur.) et al. Izboljševanje kakovosti poučevanja in učenja v visokošolskem izobraževanju: od teorije k praksi, od prakse k teoriji = Improving the quality of teaching and learning in higher education: from theory to practice, from practice to theory. Ljubljana: Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, str. 173-181.
Volk, M. (2018). Interaktivna tabla. In Čotar Konrad, S. (ur.), & Štemberger, T. (ur.) Strokovne podlage za didaktično uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije in priporočila za opremljenost šol. Koper: Založba Univerze na Primorskem, str. 39-42.

 

Download Full Paper

 

 

 

Association of Economists and Managers of the Balkans – UdEkoM Balkan
179 Ustanicka St, 11000 Belgrade, Republic of Serbia

LIMEN conference publications are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.