Piotr Bartkowiak – Poznań University of Economics and Business; Department of Investment and Real Estate; Al. Niepodległości
10; 61-875 Poznań, Poland

 

DOI: https://doi.org/10.31410/LIMEN.S.P.2019.9

 

5th International Scientific-Business Conference – LIMEN 2019 – Leadership, Innovation, Management and Economics: Integrated Politics of Research – SELECTED PAPERS, Graz, Austria, December 12, 2019, published by the Association of Economists and Managers of the Balkans, Belgrade; Printed by: SKRIPTA International, Belgrade, ISBN 978-86-80194-27-1, ISSN 2683-6149, DOI: https://doi.org/10.31410/LIMEN.S.P.2019

 

Abstract

The effectiveness of an organisation determined a host of factors which are inextricably
linked to its resources and environment. The ever-increasing pace of change affects both what is inside
and outside an organisation. This changes the way organisations are managed as their actions
become ever more complex endeavours that often require changes in approaches. This is also true for
family-owned firms2 whose founder’s (or founders’) intention was not just to create temporary jobs and
earning opportunities for their families but also to ensure stable succession and, thereby, the “longevity”
of their family enterprise. Continued duration and growth of family business depends on how
effective the transfer of knowledge, competencies, powers and ownership is. Unless the founder recognises
this early enough in the process, they will be harming their organisations. The study attempts to
explain the essence and significance of managerial and successor competences in a family business,
and presents a model of professional competences for managers as determinants of the development of
family businesses.

 

Keywords

Efficiency, Effectiveness, Developing competences.

 

 

References

Banaszak, S. (2006). Menedżerowie w strukturze społecznej. Poznań: University of Communications
and Management.
Bartkowiak, G. (2002). Skuteczny kierownik – model i jego empiryczna weryfikacja. Poznań:
Poznań University of Economics and Business.
Bartkowiak, P. & Niewiadomski, P. (2012). Efektywne zarządzanie firmą rodzinną – kompetencyjne
wyzwania sukcesji. In T. Dudycz, G. Osbert-Pociecha & B. Brycz (Eds.) Efektywność
– konceptualizacja i uwarunkowania. (pp. 11-24). Wrocław: Research Papers of
Wrocław University of Economics No 262.
Bielski, M. (1997). Organizacje, istota, struktury, procesy. Łódź: University of Lodz.
Drucker, P.F. (1994). Menedżer skuteczny. Kraków: Cracow University of Economics.
Filipowicz, G. (2004). Zarządzanie kompetencjami zawodowymi. Warszawa: PWE.
Fleming, Q.J. (2006). Tajniki przetrwania firmy rodzinnej: jak uniknąć siedmiu grzechów
głównych niszczących firmy. Gliwice: Helion.
Gick, A. & Tarczyńska, M. (1999). Motywowanie pracowników. Warszawa: PWE.
Kieżun, W. (1978). Bariery sprawności organizacji. Warszawa: PWE.
Kotarbiński, T. (2003). Niektóre zagadnienia epistemologii pragmatycznej. In T. Kotarbiński
(Ed.), Dzieła wszystkie. Prakseologia, cz. II, (pp. 572-577). Wrocław: Ossolineum Publishing
House.
Kotarbiński, T. (1958). Traktat o dobrej robocie. Wrocław-Warszawa: Ossolineum Publishing
House.
Krzeszowski, W. (2005). Cechy kierownika (dowódcy), a jego efektywność. In J. Michniak
(Ed.), Efektywność kierowania (dowodzenia). Materials from the symposium, National
Defence Academy, Warszawa, February 15, 2005 (pp. 39-42). Faculty of Management and
Command.
Machnik, A. (2002). Sekrety sprawnego działania. Warszawa: Studio EMKA.
Majewski, T. (2005). Wymiary efektywności działania kierownika (dowódcy). In J. Michniak
(Ed.), Efektywność kierowania (dowodzenia). Materials from the symposium, National
Defence Academy, Warszawa, February 15, 2005 (pp. 87-94). Faculty of Management and
Command.
Majewski, T. (2006). Kompetencje dowódcze oficerów wojsk lądowych sił zbrojnych RP. Warszawa:
National Defence Academy.

Obuchowski, K. (1997). Przez galaktykę potrzeb. Poznań: Zysk i S-ka.
Pszczołowski, T. (1978). Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji. Wrocław: Ossolineum
Publishing House.
Stoner, J.A.F., Freeman, R.E. & Gilbert, D.R. (2001). Kierowanie. Warszawa: PWE.
Strzoda, M. (2005). Efektywność – istota, znaczenie, zakres pojęciowy. In J. Michniak (Ed.),
Efektywność kierowania (dowodzenia). Materials from the symposium, National Defence
Academy, Warszawa, February 15, 2005 (pp. 9-24). Faculty of Management and Command.
Szpaderski, A. (2005). Problemy efektywności działań w teorii organizacji i zarządzania i sugestie
ich rozwiązania w duchu prakseologii. In J. Michniak (Ed.), Efektywność kierowania
(dowodzenia). Materials from the symposium, National Defence Academy, Warszawa,
February 15, 2005 (pp. 43-53). Faculty of Management and Command.
Trocki, M., Grucza, B. & Ogonek, K. (2009). Zarządzanie projektami. Warszawa: PWE.
Walkowiak, R. (2004). Model kompetencji menedżerów organizacji samorządowych. Olsztyn:
University of Warmia and Mazury in Olsztyn.

 

 

Download Full Paper

 

 

 

Association of Economists and Managers of the Balkans – UdEkoM Balkan
179 Ustanicka St, 11000 Belgrade, Republic of Serbia

LIMEN conference publications are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.